Velkommen til Strukta

STRUKTA AS

Firmapresentasjon Strukta AS.

Strukta AS ble stiftet 3. januar 2012. Firmaets første prosjekt var nytt hovedkontor til Tine meierier og YS i Norbygata. Etter det har Strukta bygget flere større bolig- og næringsbygg.

Strukta AS har som strategi å samarbeide tett og profesjonelt med kundene. Vi utfører prosjektene i totalentreprise med en samspillskontrakt som basis. Sammen med våre kunder og underentreprenører utvikler vi prosjektene i felleskap for å oppnå de mest kostnadsoptimale løsningene. Vi i Strukta har lang og god erfaring med å jobbe på denne måten.

Antall ansatte har økt gradvis fra 4 til 18 personer samtidig som omsetningen har steget fra 53 millioner i 2012 til 500 millioner i 2019.

Strukta AS
Postboks 15 Lilleaker
0284 Oslo
Org. nr. 997801350 MVA