BÆREKRAFT


MILJØ:

Strukta AS ønsker å ha fokus på miljø og være en attraktiv entreprenør for utbygger, samarbeidspartnere og kjøpere. Vi har som mål å levere gode og tidsriktige prosjekter med fokus på miljø og klima. Vi har utarbeidet et notat som synliggjør Strukta sitt fokus for miljø og bærekraft. Miljøfokuset er delt mellom byggeplass og ferdig prosjekt. På alle byggeplasser og prosjekter skal det være en miljøkoordinator og en miljøoppfølgingsplan.

Energibruken på byggeplass skal reduseres ved bedre styring på oppvarming og belysning, fokus på byggvarme og med produkter med lavt energiforbruk. Energibruken skal registreres med egen måler for brakkerigg og egen for byggeplass. Det skal etterspørres fossilfrie anleggsmaskiner og målet er utslippsfrie byggeplasser.

Avfallsmengden fra byggeplass skal reduseres og alt avfall fra byggeplass skal sorteres. Mål om minimum sorteringsgrad til på 80 %, uten rivemasser. Det skal rapporteres for hvert prosjekt.

Ved materialinnkjøp skal det etterspørres miljøriktige og lavemitterende materialer. Materialer skal ha lang levetid og det skal benyttes materialer som har et lavt klimafotavtrykk gjennom total levetid. Det brukes miljødeklarerte produkter på eksempelvis gulvbelegg, innredning, maling etc. Substitusjonsplikten skal gjelde hos samtlige underentreprenører ved valg av produkter

Åpenhetsloven

Strukta arbeider kontinuerlig med å tilfredsstille krav i Åpenhetsloven om å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon.

Strukta gjør sitt ytterste for å kartlegge og kontrollere at våre samarbeidspartnere tilfredsstiller alle disse kravene i hele næringskjeden. Arbeidslivskriminalitet skal motarbeides og alle underentreprenører skal følge norske lover og forskrifter for lønn, skatt og mva og skal være registrert i StartBANK.