HMS


Strukta tilstreber å holde H-verdi så lav som mulig ved kontinuerlig å ha fokus på SHA på våre byggeplasser. Vi skal bidra til en sikker og hyggelig arbeidsplass med et inkluderende arbeidsmiljø.

I alle prosjekter skal helse, miljø og sikkerhet på byggeplass vektlegges høyt. Alle prosjekter skal ha egen HMS koordinator.