HMS


HMS
Strukta tilstreber å holde H-verdi så lav som mulig ved kontinuerlig å ha fokus på SHA på våre byggeplasser.

Ytre miljø
Selskapet har fokus på å redusere påvirkningen på det ytre miljø. Påvirkningen på miljøet er primært knyttet til energibruk, avfall og materialforbruk i forbindelse med gjennomføringen av byggeprosjekter.

Indre miljø
Det brukes miljødeklarerte produkter som eksempelvis gulvbelegg, innredning, maling etc. Substitusjonsplikten skal gjelde hos samtlige underentreprenører ved valg av produkter.