Antall ansatte har økt gradvis fra 4 personer samtidig som omsetningen har steget fra 53 millioner i 2012 til 520 millioner i 2019.