ÅPENHETSLOVEN


Strukta arbeider kontinuerlig med å tilfredsstille krav i Åpenhetsloven om å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon.

Strukta gjør sitt ytterste for å kartlegge og kontrollere at våre samarbeidspartnere tilfredsstiller alle disse kravene i hele næringskjeden. Arbeidslivskriminalitet skal motarbeides og alle underentreprenører skal følge norske lover og forskrifter for lønn, skatt og mva og skal være registrert i StartBANK.