lessphp fatal error: load error: failed to find /home/kraftex4/public_html/strukta.cdx.no/wp-content/themes/theme49645-3/bootstrap/less/bootstrap.less HMS | Strukta

HMS

HMS
Strukta tilstreber å holde H-verdi så lav som mulig ved kontinuerlig å ha fokus på SHA på våre byggeplasser.

Ytre miljø
Selskapet har fokus på å redusere påvirkningen på det ytre miljø. Påvirkningen på miljøet er primært knyttet til energibruk, avfall og materialforbruk i forbindelse med gjennomføringen av byggeprosjekter.

Indre miljø
Det brukes miljødeklarerte produkter som eksempelvis gulvbelegg, innredning, farger etc. Substitusjonsplikten skal gjelde hos samtlige underentreprenører ved valg av produkter. Rengjøring av installasjoner før himling monteres.